Almanca, Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Dil Okulunda Öğrenilir

Dünya Dilleri Merkezi Farkıyla Almanca Öğrenin

Türk ve Alman öğretmenler eşliğinde grup veya size özel programlarla %100 memnuniyet garantisi.

Almanca Kursu Eğitim Programı

Dünya Dilleri Merkezi sunduğu Almanca kurslarında öğrenci merkezli yaklaşımı ve modern yöntemlerle işlenen dersleriyle (Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Yazılı-Anlatım, Sözlü Anlatım ve Konuşma) dört dil yetisinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Almanca Kursu programlarımıza ve özel derslere katılan öğrencilerimizin bireysel gelişimleri takip edilerek bu konuda geri bildirim yapılmakta, ihtiyaç duyulması halinde bireysel çalışmaları destekleyici ek her türlü eğitim materyaller sunulmaktadır.

Almanca Kursu

Almanca kursu Almanca dil eğitimlerimiz alanında uzman en az 5 yıllık deneyim ve tecrübeye sahip Türk ve Alman öğretmen kadromuz tarafından düzenlenmektedir. Eğitimler dil öğretimi için gerekli tüm teknik donanımlara sahip sınıflarda verilmektedir.

Almanca Eğitim Programı Seviyeleri

Almanca kursunda A1 / A2 / B1 / B2 seviyelerinde her dönem Almanca eğitim programları açılmaktadır. Talep edilmesi durumunda C1 ve C2 seviyelerinde de program açılmaktadır.

Almanca eğitimlerimiz toplam 6 kurdan oluşmaktadır. 1 kur 2,5 ay olup 60 saat sürmektedir. Her bir ders süresi 50 dakikadır.

Almanca Kursunda Testdaf TDN 4 ve TDN 5 eğitimleri birebir özel ders şeklinde verilmektedir.

Dünya Dilleri Merkezi Almanca kursumuzu ziyaret edip Almanca eğitimlerinizi Kadıköy, Bağdat Caddesi, Beşiktaş Levent ve Ataşehir şubelerimizde Almanca eğitimi alabilirsiniz.

Aşağıda sayfanın alt bölümünde Kadıköy, Bağdat Caddesi, Beşiktaş Levent ve Ataşehir şubelerimizin kurs tarihlerine ulaşabilirsiniz.

Almanca Kurs Programı Gün ve Saatleri

 • Almanca Hafta Sonu Sabah Kursları | Günler Cumartesi / Pazar | Saatler  10:00 - 13:00 | Toplam Saat Haftada 6 Saat
 • Almanca Hafta Sonu Öğlen Kursları | Günler Cumartesi / Pazar | Saatler 13:30 - 16:00 | Toplam Saat Haftada 6 Saat
 • Almanca Hafta İçi Akşam Kursları | Günler Pazartesi / Çarşamba | Saatler 19:00 - 21:30 | Toplam Saat Haftada 6 Saat
 • Almanca Hafta İçi Akşam Kursları | Günler Salı / Perşembe Saatler | 19:00 - 21:30 | Toplam Saat Haftada 6 Saat
 • Almanca Hafta İçi Sabah Kursları | Günler Pazartesi / Çarşamba Saatler | 10:00 - 13:00 | Toplam Saat Haftada 6 Saat

Almanca Kur Sınavları

Her kur sonunda Almanca kur bitirme sınavı yapılmaktadır. Bir sonraki kura devam için başarı notunun en az 60 olması gerekmektedir.

Almanca Düzeyi Sertifikaları ve Uluslararası Sınavlar

Almanca kursunda başarılı olan öğrencilere Dünya Dilleri Merkezi tarafından ulaşılan seviyeyi belirtir “Sertifika” verilmektedir. Sertifikalarımız Milli Eğitim Bakanlığı onaylıdır.

Almanca kursunda Katılmış olduğu seviyeyi tamamlayan öğrencilerimiz kur bitiminde Goethe Enstitüsü’nün düzenlediği uluslararası geçerliliğe sahip sınavlara ücret karşılığında girebilir ve Goethe Sertifikası, Aile Birleşimi A1 Sertifikası ya da Testdaf belgesi elde edebilirler.

Almanca Eğitim Seviyeleri Nedir?

 1. Grundstufe I / Başlangıç Seviyesi 1
 2. Grundstufe II / Başlangıç Üzeri Seviyesi 2
 3. Grundstufe III / Orta Seviye 1
 4. Mittelstufe I / Orta Üzeri Seviyesi 2
 5. I Mittelstufe II / İleri Seviye 1
 6. Oberstufe / İleri Seviye 2

almanca seviyeler

Almanca Kurs Programları

 • Almanca Eğitim Seviyeleri

  Grundstufe I / Başlangıç Seviyesi

  Bu kurda Almanca’ya genel bir giriş yapılmaktadır. Kişilere Temel Almanca ile tanışma Arkitel’lere yoğunlaşma ve temel yapılar öğretilmektedir.

  İsmin halleri ve kullanımları 1. kur kitabımız Schritte ile birlikte Türk öğretmen eşliğinde, modern eğitim yöntemleri ve araçları ile işlenmekte. Geniş zaman kalıbını kullanarak basit cümleler ve kalıplarla kendini ifade etme seviyesine gelinir.

  Grundstufe II / Başlangıç Üzeri Seviyesi

  1. kurda edinilmiş olan Almanca bilgisini zamanlarla ve yeni gramer yapıları ile güçlendirerek öğrenci günlük Almanca’yı akıcı hale getirme becerisini edinir. Yurt dışına çıktığında yabancı biri ile basit dialoglara girebilir ve anlaşabilir.

  Basit temel Almanca edatları, bağlaçları ve zamanları katarak düz cümlelerimizi bu yapılarla süsleyerek kişi kendini ifade edebileceği bir seviyeye gelir. Modern eğitim sistemimiz gereğince görsel ve işitsel araçların kullanılmaya başlandığı bir seviyedir.

  Anlatılan konu Türk öğretmen tarafından Schritte kitabı ile ve konulara uygun çalışma kağıtları ile desteklenmektedir. Basit hikayelerin okunmaya başlandığı ve karşılıklı bu hikayeler üzerinde tartışmalar soru- cevap verilerek öğrenilmiş olan tüm yapılar kullanılarak pekiştirilir.

  Ders içi ve harici yabancı öğretmenler eşliğinde konuşma kulüpleri faaliyet göstermektedir.

  Grundstufe III / Orta Seviye

  Almanca’nın temel basamaklarını aşarak Genel Almanca’ya geçişteki en önemli seviyedir. Düz cümle yapılarının geride bırakıldığı ve çeşitli bağlaçlar ve yeni cümle yapıları öğretilerek daha çok konuşmaya dayalı bir seviyedir.

  Bu seviyede Schritte kitabı işlenmektedir. Kitabımızın hedefi de aktif öğrenci oluşturmak. Amaç öğretmenin pasif duruma geçerek öğrencinin aktifleşmesidir ve kitabımızda bu yöntem üzerine kuruludur.

  Öğrenciyi konuşturmaya yöneliktir ve kelime haznesinin yoğunlaştığı kurumuzdur.

  Öğrenilen kelimelerin akılda tutulması ve öğrenilmesi için ezber mantığından kaçınarak çeşitli öğretim yöntemleri ile akılda kalmasını sağlayıcı uygulamalar yapılmaktadır.

  Duyma becerisini geliştirmek için hikayelerin kasetten dinletildiği ve üzerinde konuşulduğu resimlerden oluşan bir hikayenin yazıya ve söze döküldüğü ve akıcılığın sağlandığı seviyedir.

  Zamansal bağlaçlar ve ilgi cümleleri konuşmaya bir zenginlik getirerek kişinin konuşmasını akıcı hale getirmekte yardımcıdır. Bu seviyede öğrenci rahatlıkla derdini ifade edebilir ve karşısındakini anlayabilir. Videonun kullanıldığı kurdur.

  Mittelstufe I / Orta Üzeri Seviye

  Tüm edinilmiş Almanca bilgisinin harmanlandığı kurdur. Bu kurda ilk kurdaki konular kısa kısa yeri geldiğinde çalışma kağıtları ile tekrar edilir ve son gramer bilgisinin verildiği kurdur.

  Tüm temel gramer bitirilir ve öğrenci kullanacağı cümleleri kendi seçebilir nitelikte olur. Yani aynı ifadeyi, dilediği şekilde anlatma becerisini edinmiş olur. Bu beceri artık sorunsuz işler tek eksik kelime bilgisidir. Kişi tüm cümle yapılarına ve zamanlara hakimdir.

  Kelime hazinesinin yetiği herşeyi çok rahat bir şekilde anlatır durumdadır. Karşısındaki kişinin konuştuğu herşeyide anlar bu seviyede amaç sadece konuşmaya yöneliktir. Tabi geride bırakılan grameri de zaman zaman hatırlatarak.

  Modern eğitim öğretime uygun olarak öğrencinin kelime dağarcığını genişletmek için sosyal konular içeren ve günlük hayatta sohbet ederken veya iş ortamında kullanılabilecek.

  Kelimeler seçilerek ona uygun görsel ve işitsel araçlarla desteklenerek akılda kalması sağlanır. Kurumuzun son kitabı Schritte işlenir.

  Mittelstufe II / İleri Seviye 1

  Bu seviyede belirli bir kitap işlenmez. Tamamen kitap dışı uygulamaların yapıldığı, çeşitli grup çalışmalarını düzenlendiği, günlük konuların sosyal, spor, politika gibi güncel olmuş olayların tartışıldığı yorumlandığı, karşıt fikirlerin ortaya konulduğu kurdur.

  Bunun için daha önce size konuyla ilgili kelimeler verilmektedir ve hazırlıklı bir şekilde karşılıklı sohbet niteliğinde geçer. DVD ile ilgili almanca film izleme alt yazılı ve yorumlama. Sosyal faaliyetlerin yoğun olduğu ve tartışılan her konunun kompozisyon şeklinde yazıya döküldüğü kurdur.

  Oberstufe / İleri Seviye 2

  Bu seviyede sınıfın genel olarak Almanca öğrenme amacına yönelinilir. Resmi yazı şekillerinin, formatlarının gösterildiği ve uygulanıldığı kurdur. Sınıf içerisindeki her bireyin amacı göz önünde bulundurulup onların ihtiyaçları doğrultusunda bir plan geliştirilir ve uygulamaya alınır.

  Genel kültür konularının ele alındığı ve yorumlandığı kurdur. Dil eğitiminde profesyonelliği ilke edinmiş olan kurumumuz, kurumumuzdan mezun olan öğrencileride profesyonel eğitim ya da iş hayatına giden yolda yönlendirerek hedeflerine ulaştırılmaları amaçlanır.

 • Dünya Dilleri Merkezi Kadıköy Şubesi Almanca Öğrenme Kursu

  Dünya Dilleri Merkezi sunduğu Almanca kurslarında öğrenci merkezli yaklaşımı ve modern yöntemlerle işlenen dersleriyle (Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Yazılı-Anlatım, Sözlü Anlatım ve Konuşma) dört dil yetisinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Almanca Kursu programlarımıza ve özel derslere katılan öğrencilerimizin bireysel gelişimleri takip edilerek bu konuda geri bildirim yapılmakta, ihtiyaç duyulması halinde bireysel çalışmaları destekleyici ek her türlü eğitim materyaller sunulmaktadır.

  almanca kurs

  • Kadıköy Şubesi Hafta İçi Almanca Kurs Programı
  • Başlangıç Tarihi: 18 Şubat 2020
  • Günler ve Saatler: Salı - Perşembe Günleri Sabah Programı 10:00 / 13:00 - Akşam Programı 19:00 / 21:30
  • Program Detayları: Maksimum 8 Kişilik Butik Gruplar - 1 Kur Program Süresi 2,5 Ay 60 Saat
  • 3 Kur Almanca Eğitimi Alan Herkese +1 Kur Hediye Toplam 240 Saat
  • Kadıköy Şubesi Hafta Sonu Almanca Kurs Programı
  • Başlangıç Tarihi: 15 Şubat 2020
  • Günler ve Saatler: Cumartesi - Pazar Günleri Sabah Programı 10:00 / 13:00 - Öğlen Programı 13:30 / 16:30
  • Program Detayları: Maksimum 8 Kişilik Butik Gruplar - 1 Kur Program Süresi 2,5 Ay 60 Saat
  • 3 Kur Almanca Eğitimi Alan Herkese +1 Kur Hediye Toplam 240 Saat
  • İstediğiniz Gün ve Saatlerde Birebir Almanca Özel Ders
  • Program Süresi: 1 - 3 Ay
  • Günler ve Saatler: İş ya da eğitim hayatınıza uygun gün ve saatlerde Almanca özel ders alabilirsiniz.
  • Program Detayları: Başlangıç Seviyesi A1 / Başlangıç Üzeri A2 / Orta Seviye B1 / Orta Seviye Üzeri B2 / İleri Düzey
  • Toplam Ders Saati Üzerinden Ücretlendirilir.
  Ön Bilgi Formu
No Internet Connection